FAQ

Forskjellen på spisset toppidrett og faget toppidrett er blant annet:

  • Større trenertetthet - flere trenere. Dette gir en en økt og mer helhetlig oppfølging av utøverne, og man har større påvirkningsmulighet.
  • Kvalitetskrav til faglærere/trenere/lærere (ansvarlig for opplæringen).
  • Tettere samarbeid med idrettsmiljøene, både nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • En mer helhetlig oppfølging av utøverne gjennom utøver- og coachingsamtaler, samt mulig oppfølging av fagpersoner innen styrke, utholdenhet/test, motorikk og ferdighetsutvikling, idrettsmedisin, fysioterapi, ernæring og mental trening