Vestlandsmodellen

For spisset toppidrett i videregående skole 

Et samarbeid mellom Olympiatoppen vest og Vestland fylkeskommune

Vestlandsmodellen

  I forbindelse med fylkessammenslåing mellom Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland fylke fra 2020, ønsket avdeling for opplæring og kompetanse i Vestland fylke å se nærmere på hvilke tilbud det er til elever som ønsker å drive med toppidrett, og hvordan det kan organiseres i den videregående skole innenfor det lovverk som gjelder, og innenfor de ressurser som er tilgjengelig. 

Les mer om vestlandsmodellen HER.  


Ulike modeller