De ulike modellene

Vestlandsmodellen for spisset toppidrett 

I Vestland fylke er det en idrettsmodell for morgendagens topputøvere, «spisset toppidrett», i regi av den offentlige skolen. Vestlandsmodellen skal gi elever i den offentlige videregående skole best mulig tilrettelegging for å nå sine mål som fremtidige toppidrettsutøvere. Det skal samtidig legges til rette for at elevene skal få en best mulig skolehverdag som gir et godt grunnlag for fremtidig utdanning og yrke. Skoletilbudene skal være organisert i en helhetlig modell sammen med klubb, team og/eller særkrets/særforbund. OLTV skal støtte og kvalitetssikre arbeidet.