Spisset status - Skole

Våre samarbeidsskoler

Med ulike idretter

Idretter

Spisset toppidrett inn mot skoler med spisset status finnes på skolene Hafstad vgs (volleyball), Sogndal vgs (fotball), Voss Gymnas (vinteridretter), Amalie Skram vgs (svømming og stup). Firda VGS, Stord VGS og Stend VGS har tilbud om ulike idretter, avhengig av søkerne. Disse tilbudene skal årlig kvalitetssikres i henhold til gjeldende kvalitetskriterier. Skolene følges opp av OLTV med treff minst to ganger per år. Elever som går spisset toppidrett følges opp av OLTV med inntak, oppstart og veien videre. Elevene kan få tilbud om testing, fagpersoner etc. Trenere/faglærere ved skolene kan følges opp med samlinger, foredrag og webinarer. Hver skole skal ha en koordinator som er bindeleddet mellom skole, idrettene og OLTV.

Andre skoler enn de som er nevnt over, kan få spisset toppidrett, dersom det er en gruppe elever som har et nivå som tilfredsstiller kravet til spisset toppidrett. Når skolen ser at de har et slikt miljø, og skolen ønsker å tilby elevene spisset toppidrett, må de ta kontakt med OLTV i starten av skoleåret. OLTV og skolen går sammen gjennom kvalitetskriteriene, og ser at rammevilkårene for spisset toppidrett er på plass (koordinator etc), før skolen får starte opp et spisset toppidrettstilbud.