Vestlandsmodellen


Hvem er det spissede toppidrettstilbudet for?

 De utøvere som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.

Inntaksprosedyrer


  • Søknad om plass på toppidrettslinjen og spisset toppidrett, skjer via inntakskontoret sine nettsider, vigo.no. med frist 1. mars, hvert år. Du må hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV.
  • Samtidig skal dette skjemaet som dere finner på www.toppidrettslinjen.no fylles ut for hver skole som har spisset toppidrett. Skjema sendes automatisk til OLTV.
  • For å komme i betraktning om opptak, må du søke på spisset toppidrett på gjeldende skole som første valg.
  • Når OLTV får inn listen over søkere fra fylket, lager hver særkrets/særidrettstrener en innstilling med en prioritert liste over søkere fra sin idrett.
  • Etter at OLTV, i samarbeid med idrettene, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert eller ikke kvalifisert, til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding før 01.05, enten du er kvalifisert eller ikke.
  • Dersom du får melding om at du ikke er kvalifisert til å delta i toppidrettstilbudet, vil du få mulighet til å omprioritere søknaden din i Vigo, da det kan hende at du ikke lengre ønsker å søke til skolen du hadde på første valg.
  • NB! Dersom du er kvalifisert, er ikke meldingen fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du får delta som toppidrettsutøver dersom du konkurrerer deg inn på skolen du har søkt til. Du får altså ikke reservert plass, men konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få fra fylkeskommunen når inntaket er klart i starten av juli måned.
  • Ved inntak til vg1 idrettsfag åpner inntaksforskriften for at inntil 50 % av søkerne som har vg1 idrettsfag som sitt første ønske, kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier) i tillegg til karakterpoeng og eventuelle nærskolepoeng. Søknad om å få tilleggs poeng på bakgrunn av idrettslige ferdigheter sender du til skolen, sammen med dokumentasjon.

  


Stegvis veiledning for hvordan søke de ulike skolene i Vigo