Oppfølging fra OLTV


OLTV har et overordnet ansvar for å kvalitetssikre idrettsdelen av det spissede toppidrettstilbudet. Dette gjøres blant annet ved å:  • Engasjere kvalifiserte trenere, etablere møteplasser for å lære på tvers av idrettene, og gjennomføre kompetansehevende tiltak for kontinuerlig utvikling.
  • Ha fagpersoner innenfor kraft/styrke, utholdenhet/test, ferdighetsutvikling/motorikk, mentaltrening, idrettspsykologi, idrettsmedisin og idrettsernæring tilgjengelig for trenere/elever.
  • Testfasiliteter for å sikre daglig treningskvalitet.
  • Sammen med særidrettene prioritere og innstille utøvere til en plass i spisset toppidrettsklasse.
  • Forberede elever på hva som venter de, i forkant av skolestart, følge opp elever gjennom skoleløpet, og karriereveilede elever ved avslutning av skolen.
  • Gjennomføre årlige evalueringsmøter med skoler som har spisset toppidrettstilbud. Dette gjøres to ganger i året (før skolestart og etter jul).