FAQ

Hvem kan søke?

De utøvere som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå, er de som vi fortrinnsvis søker etter.