Spisset status - Enkelt utøvere

Enkelt utøvere

Utøvere som er på et høyt nivå, slik at OLTV skal følge de opp, kan få et tilbud om oppfølging, selv om de ikke går på en videregående skole med spisset toppidrett. Da er det idrettsmiljøet fremfor skolen som initierer oppfølgingen. Det vil da være en dialog med klubb, krets og eventuelt forbund når det gjelder hva og hvordan oppfølgningen fra OLTV skal være.